DANH MỤC

Chuyên cung cấp các loại cây công trình giá hợp lý. Hướng dẫn Kỹ thuật ươm trồng và chăm sóc cây công trình, mua bán giống cây công trình. Cây đảm bảo chất lượng tốt trồng công trình có khả năng sống cao, cung cấp cây số lượng lớn.